◂ Tillbaka


(Foto: Christer Järeslätt)

DAVID OCH GUNNAR KRANTZ

BILDILLUSION SERIEMAGI

31/3-13/5 2007


David Krantz (f. 1965), bor och verkar i Malmö, under ungdomsåren bodde han i Varberg. Han arbetar främst med den illusoriska bilden, ofta med digitala verktyg. I fokus finns ett intresse för vår subjektiva rumsuppfattning och de sinnen som formar dessa personliga tolkningar. David Krantz är utbildad på Forum Konstskola i Malmö. Han har ställt ut på gallerier, konsthallar och museer, både utomlands och i Sverige. Sin debut som konstnär gjorde han på Bildgalleriet i Varberg 1984 tillsammans med sin bror Gunnar.
www.produkter.nu

Gunnar Krantz (f. 1962) arbetar med seriemediet som konstnärlig uttrycksform och var en av de drivande bakom vuxenserievågen i mitten av 80-talet. Gunnar Krantz är också banbrytare inom den självbiografiska seriegenren som vuxit sig stor i Sverige idag. Han är idag verksam som lektor vid Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg och som lärare vid Serieskolan i Malmö. Han har ställt ut på ett stort antal konsthallar och museer i Sverige och utomlands, häribland kan nämnas Moderna museet i Stockholm och Louisiana utanför Köpenhamn.
www.seriekonst.se