◂ Tillbaka

SASSA BUREGREN OCH HELÉNE SANDEGÅRD

Om TID

5/9-18/10 2009


Om TID - en rumslig gestaltning om hur vi uppfattar tiden. Ett svårdefinierat begrepp* som vi undersöker och förhåller oss till på olika sätt. Ögonblick, timmar, dagar, ljusår. Då, nu, sedan.

Heléne Sandegård arbetar med teckning, måleri, collage och installation. Bildspråket är expressivt, delvis fabulerande, ibland humoristiskt. Poesin har haft en framträdande roll i Helénes konst liksom bibeln och mytologin, den grekiska och nordiska. Heléne har ställt ut i Danmark, Sverige och på olika håll i Europa.

Sassa Buregren har under lång tid, arbetat med observationer och upprepningar i sin konst. Vattnets yta och djup, jordens färg och struktur. Dag efter dag efter dag. Broderi, akvarell, pastell. Hon har ställt ut framför allt i Västsverige och har även gjort ett flertal offentliga utsmyckningar. Sassa skriver och illustrerar böcker för barn och har bildverkstäder i skolan.

*NE: tid, begrepp kring vilket hela vår tillvaro är uppbyggd, men som likväl är nära nog omöjligt att definiera i logiska termer utan att förutsätta att det redan är definierat.