◂ Tillbaka


JACOB DAHLGREN OCH MY EKMAN

6/6-29/8 2010


Sommarens händelse på Konsthallen/Hamnmagasinet är en utställning med konstnärsparet Jacob Dahlgren (f. 1970) och My Ekman (f. 1969). Paret är bosatt i Stockholm, men är konstnärligt verksamt både i Sverige och utomlands.

Jacob Dahlgren är en av vår tids abstrakta ekvilibrister med en förmåga att blanda de mest skilda konstnärliga uttryck på ett effektfullt sätt. I hans installationer möts geometriska former, konceptuellt innehåll och readymades. Kontinuitet och upprepning är bärande element, liksom de klara, starka färger som löper genom allt han gör.

Dahlgren har ett renodlat intresse för vardagens mönster och detaljer. Ett av hans mest fascinerande och ständigt pågående konstprojekt är Signs of abstraction: Med kameran som redskap fångar han upp vardagens formspråk från husfasader, interiörer, kläder och skyltar och transformerar dem sedan till nya, autonoma objekt. Bland annat har randiga tröjor använts som förlagor för fotografi, måleri och performance. Dahlgren själv deltar personligen i projektet, genom att alltid gå klädd i randigt.

Verken är ofta monumentala. Med bruksföremål som plåtburkar och kaffemuggar, bygger Dahlgren upp formstrama, minimalistiska installationer. På Konsthallen/Hamnmagasinet ställs vi exempelvis inför en tarmliknande installation av konservburkar, vars innehåll konsumerats och runnit genom tarmsystemet i konstnärens egen kropp?

Vid första anblicken finns det stora likheter mellan Jacob Dahlgrens och My Ekmans konst. Starka, klara färger, linjer, rumsliga installationer och geometriska former är några av de uttryck som båda makarna arbetar med.

Men medan Dahlgrens arbetssätt präglas av en systematik där idé och resultat är ett, arbetar Ekman mer improvisatoriskt. Med en lyhörd känsla för de utvalda materialen och det spel som de sinsemellan ger upphov till, bygger hon steg för steg upp sitt verk. Med stilsäkert formspråk och obestridlig tilltro till färgernas potentiella kraft, inbjuder hon oss till en estetiskt lustfylld resa.

My Ekmans konst är ofta platsspecifik, som exempelvis i landskapsinstallationen Trehörnahult, där hon omsorgsfullt klär in en småländsk ö i trasmattor - ett verk som får skepnaden av en jättelik Klee-inspirerad landskapsmålning. Mötet mellan verk och plats är viktigt för Ekman, som också är utbildad landskapsarkitekt.

De färgstarka cirkelformer som kommit att bli så utmärkande för Ekman, återkommer även i utställningen på Konsthallen/Hamnmagasinet. Trädstammar med artificiella, färgstarka årsringar samspelar med en horisontell installation i papier maché och textil. Här finns även textuella inslag. I grönskande gräsform växer ett ord fram och bildar en kommunikativ enhet med utställningens övriga element.

Välkommen till en formrik utställning med ett färgstarkt konstnärspar!