◂ Tillbaka till arkivet

UNDER YTA, ÖVER TID...

Roger Andersson, Anna Bjerger, Oskar Korsár, Jenny Källman, Petra Lindholm, Anne-Marie Nordin, Gunnar Smoliansky, Jim Thorell och Hans Wigert.

12/2-13/3 2011


Bara för att något befinner sig dolt under ytan betyder inte det, att detta något inte existerar. Fiskarna och havsanemonerna har beskrivits för oss och ingår i vår föreställningsvärld, även om de inte befinner sig inför våra ögon. På samma sätt lever bilder bortom sin yta, i sin tvådimensionella begränsning.

Ofta framförs idén om att bilder blir till i gränssnittet mot betraktaren och att verkets inneboende meningen uppstår i relation till vår identitet, fantasi och erfarenhet. Och nog är det så. Bildernas yta bevaras över tid, samtidigt som tiden omvandlar bildens innehåll — det känner alla igen som återsett ett fotografi från sin barndom. Det vi ser är i sig identiskt, men vi har förändrats. I ett ögonblick gestaltas en ny känsla och innebörd.

De konstnärer vi möter i utställningen belyser på olika sätt förhållandet mellan yta och tid, men också samspelet mellan identitet och liv. Kanske ställer de alla samma frågor: Var går gränsen mellan oss själva och det betraktade, och var uppehåller sig tiden?

Utställningsproducent: Ulf Kihlander/KiWi.
Text: Peter Bergman