◂ Tillbaka

TILL HAVS

Catrin Andersson, Henrik Lund Jørgensen, Apokalypse Labotek, Anna Ling, Pia Mauno, Kristina Müntzing, Johan Thurfjell Curator: Anna Johansson

19/3-25/4 2011


På ändlös led är livet fritt, ej trives tvång,
När havet sjunger, grönt och vitt, sin höga frihetssång
Till havs, till storms, du djärva jakt,
Till storms, till havs, var man på vakt,
Till havs!

Jussi Björling, 1953

Grupputställningen Till Havs tar sin utgångspunkt i Varbergs och Konsthallen/Hamnmagasinets läge, alldeles intill havet. Vinden, doften och stränderna sätter sin karaktäristiska prägel på omgivningen. Det havsnära läget är också attraktionskraften som lockar sommarturisterna och en grundbult för ekonomin. Men vad är havet egentligen, utöver ett marknadsföringsmässigt säkert kort? Vad har människan för relation till havet idag, och hur har relationen sett ut genom historien?

Sex konstnärer och en designduo har bjudits in för att, med olika konstnärliga uttryckssätt, belysa vårt förhållande till havet. Utställningen lånar sin titel från Jussi Björlings klassiska framförande från 1953, där havet utgör sinnebilden för vår frihetslängtan, en föreställning som är lika giltig idag.

Verken i utställningen närmar sig havet som natur och kultur och deras växelverkan med varandra. De olika aspekterna av havet går in i varandra och återkommer i utställningen på flera plan; havet som spelfält för politisk och kulturell handel, som arena för territoriella positioneringar och de konsekvenser det får för havets miljömässiga tillstånd. Verken i utställningen återknyter även till teman som behandlats i konsthistorien allt sedan 1800-talet och visar deras aktualitet än idag: havet som källa för våra drömmar och myter, havet som plats för längtan och förlust.

I samband med utställningen publiceras en folder med texter av konstvetare Isabell Dahlberg.