AB IMO PECTORE
Paradis Kerstin Gustafsson och Susanne Westerberg
11/2-25/3 2012

D8 INRE OCH YTTRE BILDER
31/3-22/4 2012

Bengt Johansson
6/6-1/7 2012

JAG+VÄVNING=SANT!
29/9-25/11 2012