< Tillbaka

Matilda Hillman

28/4 – 30/4

Vernissage lördag 28 april 14.00

Öppettider: Torsdag-söndag kl 12-16

Konsthallen/Hamnmagasinet
Sjöallén 6
tel 0340 881 83


Fotoutställning: Mystik

Min utställning går i temat mystik och obehag, och innehåller motiv som man inte ser i vardagen. De är tagna med tanken att skapa något bortom den värld vi vanligen befinner oss i.

Med mina fotografier vill jag väcka känslor och intresse, men framförallt väcka fantasi. Publikens egna tankar är det enda som kan sätta gränser för vad bilderna handlar om, och det är upp till var och en att finna sin tolkning. Konst talar sitt egna språk, och likaså får mina bilder tala för sig; det är sedan upp till åskådarens fantasi att tyda innebörden.

Matilda Hillman, fotograf