Foto: Henri Kokko

För utställare

Ansvarig för konsthallen är Eva Eriksdotter, konstnärlig ledare/konst och utställningar. Tillsammans med en referensgrupp väljer och beslutar hon om vilka utställningar som ska visas.
I Konsthallen/Hamnmagasinet arrangeras främst utställningar med regional konst och konsthantverk. Utställningsprogrammet läggs fast för ett kalenderår åt gången. Utställningsperioden varar i ca 3 - 6 veckor och något längre under sommaren.

Referensgruppen söker själv upp konstnärer och utställningar för att aktivt sätta ihop utställningar utifrån egna teman eller frågeställningar. Det är därför inte möjligt att ansöka om utställning, dock kan man skicka in material för information till adressen nedan. Insänt material returneras ej.

För mer information kontakta Eva Eriksdotter, konstnärlig ledare/konst och utställningar,
Postadress: Varbergs kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 432 80 Varberg.
Fakturaadress: Varbergs kommun, VBG412, Box 1122, 432 15 Varberg.
Telefon: 0340-885 71, Mobil 0730-80 85 71
E-post: Eva Eriksdotter

Ritning över lokalen
Ladda ner pdf-fil (35 kb) med ritning
Ladda ner pdf-fil (496 kb) med skalenlig ritning