Henrik Stenberg - IN THE HOUSE

"I min konst bearbetar jag ofta olika stilar, ideal och idéer nu och genom tiderna och belyser med en humoristisk ingång hur dessa skiftar mellan olika tider, platser och sammanhang. Jag leker med uttryck och fenomen, inte minst som ett medel att själv förstå min omvärld. Många gånger utgör målningarna ett slags scener där figurer möts och interagerar och där olika berättelser skapas. Jag improviserar gärna och tycker om att bli överraskad under arbetets gång. Det oväntade och surrealistiska har sin plats liksom en tillskruvad vardaglighet.?

Utställningen In the house kretsar kring hus- exteriörer och interiörer, och människor som samspelar med varandra och med husen. Utställningslokalens två sektioner har olika karaktär. I den ena delen kan vi se människor som trängs, umgås och interagerar i ett slags offentliga lokaler. Färgskalan är onaturlig men atmosfärskapande. Stämningslägen stångas med varandra och det är kanske inte helt klart om det man ser är lustfyllt eller obehagligt eller både och. I den andra delen ser vi olika exteriörer av hus och människor och djur som samlas. Husen är som individer i sig och påverkar vad som sker i bilden. Färgskalan är här dovare och en del bilder har ett dramatiskt anslag. Jag återkommer till det komiska i människans vilja att briljera och visa upp och till vår ständiga förmåga att skapa nya normer och ramverk, men också till det rent absurda."

Länkar:

Henrik Stenbergs hemsida