Jana Duskova och Tomas Navratil - Ingenting

I utställningen ”Ingenting” gör konstnärsparet Jana Duskova och Tomas Navratil publiken till medskapare. Som besökare får vi möjlighet att lämna vårt eget avtryck kvar i utställningsrummet i form av tankar, ord eller kanske en bild, skrivna på ett fönster. Konstnärerna skriver själva om utställningen:

Vår utställning ”Ingenting” fokuserar på mänskliga relationer och social interaktion. Den är lika mycket vår aktivitet som publikens, där gemensam nämnare är INGENTING. Här tänker vi på offentliga toaletter och den lusten man har att dela med sig av sina tankar på väggarna.

Vi arbetar med material som inte har något värde, däremot historia. Verken balanserar mellan förädling och förfall, utmanar den gräns som dragits mellan åtråvärda och avvisade objekt.

Ofta säger man att konst ska vara personlig men inte privat. Vi kan inte se att den gränsen är så viktig. Arbetet med det privata är någonting som sedan kan leda till det allmängiltiga.

Jana Duskova är utbildad bl.a. på Kungliga Konsthögskolan (Stockholm) och Konsthögskolan Valand (Göteborg). Tomas Navratil är utbildad på Musikhögskolan i Göteborg.