Underverk – HDK

Underverk är ett samarbete mellan de textila utbildningarna på Högskolan för design och konsthantverk, HDK Steneby och HDK Göteborg. I utställningen medverkar studenter från kandidat- och masterprogram, tekniker och lärare från utbildningarna Textil Kropp Rum och Textilkonst, totalt 36 utställare.

Den gemensamma startpunkten var en föreläsning av Kerstin Paradis Gustafsson om den Kirgizstanska nomadkulturen och dess textila tradition. Våra två utbildningar valde olika spår att arbeta vidare med efter den inspirerande introduktionen:

HDK Steneby tog fasta på förflyttningar och utvecklade ett koncept kring begreppet gränser att enas kring som en plattform för det fortsatta arbetet.

HDK Göteborg fastnade för den typiska mönstertraditionen i Shyrdak-textilierna. Mönster i vid bemärkelse utvecklades till det gemensamma temat.

Resultatet har blivit en mångfacetterad utställning där olika textila konstnärliga uttryck, tekniker och material fått plats i en sprakande textil manifestation.

Anna T Wolgers
Projektledare och professor HDK Textilkonst