Hej Slöjd

Hur skulle en utställning se ut om barn fick vara med och påverka utformningen? Kan en utställning om slöjd bli en inspiration för barn och unga att börja slöjda? I satsningen Hej Slöjd! skapas en utställning av och för barn, kopplat till slöjd och hantverk. Det blir inte vilken utställning som helst – utan en utställning där barnen bestämmer hur det ska se ut och vad som ska hända!

Läs mer på Region Hallands hemsida om utställningen: Hej Slöjd