Per Fernhagen – Ex Nihilo

Galleri Hamnmagasinet har bjudit in Per Fernhagen till en separatutställning under våren 2019. I utställningen Ex nihilo visas måleri, skulptur och prints.

Konstnären berättar:

”Ex nihilo. Begreppet är latinskt och betydelsen ’ur intet’. Denna utställning är på ett sätt synonymt med uttrycket Ex nihilo. Min tanke om delning i måleriet samt textens känslighet sammansatta i fotomontageform, kom tydligt från intet. Mitt arbetssätt är ett collage i form av text och bild. Jag söker det poetiska, specifika samspelet mellan dessa båda uttryck. Mitt mål är att höja kraften i budskapet och att betraktaren ska få en förhöjd upplevelse av text och bild. De stora målningarna är för mig mycket av ett sökande. Vill ge färg, form, yta ett talande språk. Ett kraftfullt uttryck som delvis gör gränsen mellan föreställande och abstraktion mer levande än det helt naturalistiska. Väcka, beröra, ge öppenheten i tanken.”

Utställningen visas mellan 23 mars och 12 maj.