Mikroformatet

30 november–22 december

En  utställning av KKV Varberg