KKV Varberg – Mikroformatet – 14/11–20/12

999,-

KKVV:s samlingsutställning har 999,- som utgångspunkt.Värdet är temat och formatet obegränsat. I utmaningen undersöker vi möjligheter och skapar något nytt. 999,- är nästan…bara nästan…men inte helt.