Caroline Bonaldi – 6/6-22/8

Provrum

Under sommaren visas separatutställningen Provrum av Caroline Bonaldi i Galleri Hamnmagasinet. I teckningar och textila skulpturer undersöker hon vad plagg och kostymer kan berätta om bäraren. Genom humor och en lek med tid undersöks och ifrågasätts de normer, karaktärer och sociala spelregler vi alla tvingas förhålla oss till. Jag arbetar skulpturalt med kroppsnära textilier. En experimentell utställning i gränslandet mellan kropp, rörelse, mode, status, tillhörighet och makt som undersöks genom skulpturer, video, plaggskisser och textilt hantverk. 

Mitt konstnärsskap:
I mitt konstnärskap letar jag efter former/gester, berättelser och rörelse. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med kläder och framförallt i form av karaktärer på teaterscenen.  I mitt konstnärliga arbete i sommarens utställning på Galleri Hamnmagasinet tar jag vid efter mitt examensarbete på Konstfack: Bodies in a room claim something, to adjust to fit in and to stand out. Där jag använde min egen garderob för att gestalta delar av de karaktärer som jag själv bär på.  

Utställningen:
Utställningen kan ses som ett kollage kring vad ett plagg, en kostym kan berätta. För dig, för den som bär plagget eller i det offentliga rummet.  Samhällens konnotationer samt det emotionella lagret över vad ett plagg bär med sig och får oss att framhäva inspirerar mig till att berätta och gestalta. För mig är kläder och mode ett material, som jag ständigt vänder och vrider på för att finna oväntade former, uttryck och textila karaktärer/skulpturer. Kanske leder det mig framåt kring min egen idé om vem jag är?  Kanske skapar jag nya textila forum för kläder och mode. Kanske förlänger jag scenens berättelser och karaktärer som ständigt cirkulerar kring oss, med oss och bland oss. Kanske är jag en av oss? Jag berättar kläders berättelser om liv. 

Metoder:
Jag arbetar intuitivt med ett plagg. Jag aktiverar kläder, som i en visuell dialog Vad berättar det? Vad ger plagget upphov till att få vara med om? Vad hände med plagget? Jag vänder och vrider på plagget för att finna former som talar om liv. Det mänskliga, det djuriska, ett tillstånd som en trött kropp, en uppsnofsad, ett förtryck osv. Jag arbetar även med humor, en metod som jag upplever rucka balansen och plötsligt infinner sig närvaron. Det är för mig ett hjälpmedel i livet för att vrida på normer och principer.