Eva Skogar – 4/9 – 3/10

Retrospektiv utställning med Eva Skogar på Galleri Hamnmagasinet

Hösten på Galleri Hamnmagasinet börjar med en stor retrospektiv utställning med Eva Skogar (född 1945). I utställningen “och, mellan” visar hon ett urval av teckningar från åren 1969 – 2021. I Eva Skogars konst finns ett starkt engagemang för människor och natur, och en vilja att förstå vad som händer i samhället. Influerad av filosofen Martin Buber undersöker hon objektets och subjektets vara. Titeln ”och, mellan” anspelar på mötet med någon eller något och anger den relation som uppstår.

Eva Skogar intresserade sig tidigt för människors livssituationer. Hennes motiv består ofta av porträtt där hon vill göra den särskilda människan synlig, till exempel patienter på Lillhagens sjukhus, utvalda varbergsbor eller gömda flyktingar. Att se människan och visa upp mångfalden är viktigt i hennes konstnärskap. Hennes andra motivkrets är landskapet, förenat med ett starkt engagemang för miljön. I teckningarna kan träd och växtlighet lösas upp och bli till abstrakta gestaltningar av natur. I hennes skisser och teckningar i blyerts, kol och krita syns det enskilda och särskilda som delar i något gemensamt och allmängiltigt.

”Efter 50 års verksamhet är tiden en viktig aspekt. Vad har hänt? Förändringar i inställning är för min del små. Jag känner mig faktiskt som samma människa, och när jag nu plockar fram mina gamla bilder ser jag i dem samma strävan och ibland med viss förundran: jag hade inte kunnat göra det bättre idag. Det jag nu kan göra är att återvända till samma platser och se förändringen, dvs tiden. Där finns också hoppet: ur förfallet återuppstår något. Ur de döda träden spirar nytt liv”.

Eva Skogar är utbildad vid Gerlesborgsskolan (1965-66) och Valands Konsthögskola (1966-1972). Hon har i ett stort antal utställningar främst visat teckningar och grafik men även installationer där ljud och text har förekommit. Skogar har haft separatutställningar i bland annat Göteborg, på Mors Mössa (1976) och Göteborgs Konstförening (2002); i Stockholm på Galleri H (1990); Konsthallen Hamnmagasinet, Varberg (2005), Virserums Konsthall (2011), Härnösands Konsthall (2014) samt medverkat på samlingsutställningarna Graphica Creativa (Jyväskylä Art Museum, Finland, 2002) och Fem halländska konstnärer (Teckningsmuseet Laholm, 2007) för att nämna några. Hon är representerad på bland annat Borås konstmuseum, Göteborgs konstmuseum och Statens konstråd.

Klicka för att förstora bilderna.