Och sen så blev vi vuxna

I oktober öppnar en separatutställning med Helga Holmén (1974) på Galleri Hamnmagasinet. I utställningen visas bilder som byggs upp av olika lager av tekniker och material i ett collageliknande måleri. I hennes konstnärliga arbete utforskar hon det mänskliga psyket med sig själv och sina egna erfarenheter som utgångspunkt. Målningarna blir som ett slags målade dagboksanteckningar där de egna upplevelserna och självupplevda händelserna blir små berättelser som många kan känna igen sig i.

På samma sätt som hennes verk byggs upp av olika lager uppfattar Holmén att även verkligheten består av det. Det kan vara tankar, drömmar, olika sinnesintryck och minnen som alla är inbakade i de egna subjektiva bilderna av verkligheten. Dessa lager synliggör hon genom att använda olika material och olika tekniker inom en och samma målning. Även de olika berättelserna inom bilderna som bildar ett slags målat collage och verkar för att synliggöra lagren och komplexiteten i det vi upplever dagligdags.

Hennes måleri är figurativt och naturalistiskt, men de är inte realistiska. Som betraktare till hennes motiv utmanas vi att fundera kring skevheter i verkligheten och den spänning som kan uppstå av det man ser. Helga Holmén beskriver sina bilder som målade dikter, fria och poetiska i sitt uttryck.

Helga Holmén är född i Gränna (1974) och idag bosatt och verksam i Falkenberg. Hon är bland annat utbildad vid Hochschule für Bildende Künste (Dresden,1997-2001) och har sedan dess haft många offentliga uppdrag och separatutställningar, på Galleri Majnabbe (Göteborg, 2021), Galleri Koch (Stenugnsunds Kulturhus, 2018) samt Galleri Inger S (Stockhol, 2015) är några exempel. Holmén har även medverkat på flertalet samlingsutställningar, bland annat på Galleri Krämersgård (Falkenberg, 2021), Liljevalchs vårsalong (Stockholm, 2017) och Edsvik Konsthalls Höstsalong, (Sollentuna, 2014). Helga Holmén är representerad av Statens konstråd, Region Halland och Halmstads kommun, för att nämna några.