Karolina Erlingsson & Lotten Pålsson – 29/1-27/2

Årets första utställning på Galleri Hamnmagasinet är med Karolina Erlingsson och Lotten Pålsson. Som två olika röster med flera gemensamma drag, ställer de ut sina arbeten tillsammans. De presenterar verk i många olika medier, där de i en lågmäld poetisk ton intresserar sig för seendets relation till det inre och det yttre.

Karolina Erlingsson

Karolina Erlingssons konst kretsar ofta kring teman som tid, plats, kropp och minne. Det kan handla om varats synlighet i det stilla och vardagliga, eller om att försöka återge en tyst erfarenhet. Erlingsson arbetar med rörlig bild, text, installation och performance. Tankar om berättande, översättning och tolkning är återkommande i hennes arbeten. I verket Camera syns ett mörkt rum med ett fönster och dess invändiga fönsterluckor. Bilden är nästan orörlig, likt ett fotografi. Ibland ses en kvinnlig gestalt, hon är en skugga som verkar höra ihop med det mörka rummet. Då och då går hon fram och öppnar fönsterluckan något och ser ut, men vi får aldrig se vad hon ser eller vad som finns utanför. Ibland stänger hon till fönsterluckorna, det är som att hon justerar ljuset.

Karolina är född 1980 i Simlångsdalen och bor och är verksam i Malmö. Hon har studerat Fri Konst i Sverige och i Portugal, och tog sin MFA från Malmö Konsthögskola 2008. Tidigare utställningar och projekt i urval inkluderar: Krognoshuset Aura (Lund), Galleri Format (Malmö), OEI editör (Stockholm), Lunds Konsthall (Lund), Göteborgs Internationella Konstbiennal (Göteborg) och Moderna Muséet (Stockholm).

Lotten Pålsson

Lotten Pålsson arbetar intuitivt och intresserar sig för kommunikation och dess olika uttryck. I hennes verk framstår ofta djur och människor, varelser med varierande symbolik i en polyfoni av röster. Med enkla medel och med nyfikenhet luckrar Pålssons konst upp invanda föreställningar och öppnar för tankar kring relationer och förståelsen av omvärlden. I verket Stenansikten leker Pålsson med innebörden av begreppet stenansikte. Stenarna står direkt på utställningsgolvet och på dem har hon målat enkla streck med krita som ger intryck av ögon och mun. Här visar stenarna i sin sammanbitna mimik kanske motsatsen till det ”inget” de ska uttrycka. I en spretig teckning syns en hand, utsmyckad eller gestikulerande. Vad är det den egentligen visar, och för vem? En kommunikation uppstår i mötet mellan betraktare och verk, som både kan vara humoristisk och allvarsam.

Lotten är född 1977 i Karlshamn och bor och är verksam i Malmö. Hon har studerat på Högskolan för fotografi och film (Akademin Valand, Göteborg), och tog sin examen 2005. Bland tidigare utställningar kan, bland annat, nämnas: Galleri Format (Malmö), Åstorps Konsthall, (Åstorp), Galleri Arnstedt (Östra Karup), Galleri cozmo (Lund), Landskrona Fotofestival (Landskrona).