Karin Karinson – 6 juni – 21 augusti

We Are All Made of Stars Ep.5

I sommar visas storskaliga keramikinstallationer i utställningen We Are All Made of Stars Ep. 5 med Karin Karinson. Genom portaler uppbyggda av keramik, readymades och textil möter betraktaren altare över människors begär. I hennes överdådiga skulpturer gestaltas delar av människors drömmar och fantasier, där sociala koder och sammanhang kan synliggöras. Hon fogar ihop och sätter samman föremålen med glasyr, lera och glas.

Karin Karinson skulpterar med hårda saker som hon köper på loppmarknader eller får av vänner och bekanta. Hennes intresse ligger hos de massproducerade och högkonsumerade föremålen, där estetiken ofta anses smaklös och där det materiella värdet är lågt. Massproducerade föremål har stor igenkänningsfaktor och väcker många associationer och föreställningar om tid och liv. Det är föremål vi har och har haft omkring oss i flera generationer.  Karin Karinson attraheras av readymades för hur de skildrar scener ur liv långt bort från hennes eget, en romantisk syn på livet. Deras anonymitet gör det möjligt att fylla dem med ny valfri mening. Hon fyller dem med längtan, lust och drömmar.

Människan är aktiv i att konstruera, ordna, reglera och förändra världen genom konsumtion. Tingen kan till exempel få i uppgift att skapa en symbolisk närvaro av frånvarande familjemedlemmar och ett förflutet liv. Föremål är inte statiska utan är i ständig förändring, genom tid, trender, sammanhang och människor. Våra liv utspelar sig i den materiella världen. Vi lever av och genom det materiella och även i vårt tänkande är vi hänvisade till att använda saker konkret, symboliskt och metaforiskt. I hennes skulpturer tillvaratar Karinson den symbolik, estetik och de kulturella, sociala och etniska värden föremålen besitter.  Genom att förflytta föremålen till ett annat sammanhang än vi är vana att se dem skapar hon motsättningar och utmanar vaneseendet.

Om konstnären

Karin Karinson (f. 1970) är verksam i Göteborg. Hon har en examen från HDK-Valand (Göteborg) och har även utbildat sig vid Rhode Island School of Design (USA) samt Capellagården (Öland). Karinson har haft flertalet separatutställningar runt om i världen, bland annat på Växjö Konsthall (2020), Popps Packing Gallery (2019, USA) och på GIBCA Extended (2013, Göteborg) för att nämna några. Bland grupputställningarna finns Sculpture Unleashed (2019, Cecilia Hillström Gallery, Stockholm), Chart Art Fair (2018, Berg Gallery, Köpenhamn), Brilliant Ceramics (2017, Luisa Via Roma Firenze, Italien) samt Cluj International Ceramics Biennale (2014, Cluj Napoca, Rumänien).

2017 fick hon Sten A.Olsson stipendium och 2019 blev hon tilldelat Västra götalands kulturstipendium. Hon är representerad vid flera större institutioner, bland andra Statens konstråd, RIAN Designmuseum (Falkenberg) samt Gustavsbergs Konsthall Ceramic & Glass Expo.