Tillgänglighetsredogörelse

Varbergs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur gallerihamnmagasinet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi berättar om kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av våra webbplatser inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Varbergs kommuns webbplatser som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via vårt kontaktcenter Varberg direkt 

Svarstiden är normalt 2-3 dagar. 

Du kan också kontakta oss på följande sätt: 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Galleri Hamnmagasinets webbplats är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt på gallerihamnmagasinet.se

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. 

    • Problem vid användning utan synförmåga 
    • Det finns bilder som saknar alternativ text. 
    • Det finns PDF-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. 
    • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktig alternativ text. 
  • På vissa delar av webbsidan är det otillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. 

Problem vid användning med nedsatt kognitiv förmåga

  • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av gallerihamnmagasinet.se genom att använda ett testverktyg, WAWE (Web Accessibility Evaluation Tool) för att kontrollera tillgängligheten. 

Senaste bedömningen gjordes den 8 mars 2022. 

Redogörelsen uppdaterades senast 29 november 2022