Tidigare

Per Fernhagen – Ex Nihilo

Per Fernhagen – Ex Nihilo

Galleri Hamnmagasinet har bjudit in Per Fernhagen till en separatutställning under våren 2019. I utställningen Ex nihilo visas måleri, skulptur och prints.

Konstnären berättar:

”Ex nihilo. Begreppet är latinskt och betydelsen ’ur intet’. Denna utställning är på ett sätt synonymt med uttrycket Ex nihilo. Min tanke om delning i måleriet samt textens känslighet sammansatta i fotomontageform, kom tydligt från intet. Mitt arbetssätt är ett collage i form av text och bild. Jag söker det poetiska, specifika samspelet mellan dessa båda uttryck. Mitt mål är att höja kraften i budskapet och att betraktaren ska få en förhöjd upplevelse av text och bild. De stora målningarna är för mig mycket av ett sökande. Vill ge färg, form, yta ett talande språk. Ett kraftfullt uttryck som delvis gör gränsen mellan föreställande och abstraktion mer levande än det helt naturalistiska. Väcka, beröra, ge öppenheten i tanken.”

Utställningen visas mellan 23 mars och 12 maj.

Posted by Hamnmagasinet-Hanna in Tidigare
Elvira Roslund Gustavsson  – Samhörighet, lera och konstruktion

Elvira Roslund Gustavsson – Samhörighet, lera och konstruktion

Årets första utställning på Galleri Hamnmagasinet visar en separatutställning med Elvira Roslund Gustavsson. I utställningen visas keramiska skulpturer och installationer i stengods och raku. Konstnären arbetar huvudsakligen skulpturalt och undersöker materialets egenskaper såväl som dess möjligheter och begränsningar. Utställningens titel Samhörighet, lera och konstruktion, pekar på hennes konstnärliga process.

Välkomna på vernissage den 19 januari 2019.

Utställningen visas mellan 19 januari och 10 mars 2019.

Posted by Hamnmagasinet-Hanna
Hej Slöjd

Hej Slöjd

Hur skulle en utställning se ut om barn fick vara med och påverka utformningen? Kan en utställning om slöjd bli en inspiration för barn och unga att börja slöjda? I satsningen Hej Slöjd! skapas en utställning av och för barn, kopplat till slöjd och hantverk. Det blir inte vilken utställning som helst – utan en utställning där barnen bestämmer hur det ska se ut och vad som ska hända!

Läs mer på Region Hallands hemsida om utställningen: Hej Slöjd

Posted by Hamnmagasinet-Hanna in Tidigare

Rakel Persson – Född Människa

Årets sommarutställning i Galleri Hamnmagasinet är en separatutställning med konstnären Rakel Persson. Född människa kommer visa ett urval av hennes skulpturer tovade i ull, teckningar och målningar.

I mina skulpturer och bilder/skisser tar jag upp aktuella samhällsfrågor, existentiella livsfrågor, krishantering, naturens roll, människa/djur. Vi är födda till människor, med en förmåga att vara mänskliga – empatiska, förlåtande, till och med goda och dess motsats. Jag ställer mig frågan: ”Vad gör vi av våra liv? Vad styr våra val?”

 

Född människa, år 2018
Hjärnans irrande tankar,
som darriga trådar på ett EEG,
letar efter mening med livet.

Utanför ett sammanhang, försvarslös med fötterna i askan.
Vad återstår?
Söker efter identitet.

Barnet i en vuxen kropp,
känner livet mot sina läppar,
sväljer dröm på dröm,
utan att känna smaken på tungan.

Misslyckanden läggs omsorgsfullt i påsar och försluts. Krypande oro.

Ångesten jäser i fickorna.
Ansikte utåt, ansikte inåt.

Vem är du?

Ingen säger, ”gräv där du står och du lär finna dina rötter,
strax under ytan.”

Posted by Hamnmagasinet-Hanna in Tidigare

Peder Skrivares Skola – Bild och Form

Utställning med eleverna på Bild och Form, Estetiska programmet på Peder Skrivares skola i Varberg.

Vernissage 17 maj 16.30-19.00

Posted by Hamnmagasinet-Hanna in Tidigare

Konstrundan i Halland

Galleri Hamnmagasinet visar en samlingsutställning av de konstnärer som bor i Varbergs kommun och som deltar i Konstrundan i Halland.

Läs mer på Konstrundan i Halland.

Posted by Hamnmagasinet-Hanna in Tidigare

Underverk – HDK

Underverk är ett samarbete mellan de textila utbildningarna på Högskolan för design och konsthantverk, HDK Steneby och HDK Göteborg. I utställningen medverkar studenter från kandidat- och masterprogram, tekniker och lärare från utbildningarna Textil Kropp Rum och Textilkonst, totalt 36 utställare.

Den gemensamma startpunkten var en föreläsning av Kerstin Paradis Gustafsson om den Kirgizstanska nomadkulturen och dess textila tradition. Våra två utbildningar valde olika spår att arbeta vidare med efter den inspirerande introduktionen:

HDK Steneby tog fasta på förflyttningar och utvecklade ett koncept kring begreppet gränser att enas kring som en plattform för det fortsatta arbetet.

HDK Göteborg fastnade för den typiska mönstertraditionen i Shyrdak-textilierna. Mönster i vid bemärkelse utvecklades till det gemensamma temat.

Resultatet har blivit en mångfacetterad utställning där olika textila konstnärliga uttryck, tekniker och material fått plats i en sprakande textil manifestation.

Anna T Wolgers
Projektledare och professor HDK Textilkonst

Posted by Hamnmagasinet-Hanna in Tidigare

Johan Ahlström – Lgh 2302

Konst i Hallands vistelsestipendium i Polen delades 2017 ut till konstnären Johan Ahlström. I utställningen ”Lgh 2302” ställer han ut verk producerade på konstresidenset i polska Oronsko och verk som baseras på teman som kommit upp och tankar som väckts i samband med resan.

 

Verken presenteras ”möblerade” i Hamnmagasinets galleri, där vardagliga objekt blir till piedestaler, bakgrunder och inramningar till konstverken.

En form av lägenhet och hemmiljö där konsten inte är utsnitt ur vardagen och verkligheten, utan en del av ett livsrum i en kontext av samtid, dåtid och här och nu.

 

Konstverken relaterar bland annat till miljö och hållbarhet. De berör känslan av ambivalens, skuld och osäkerheten i att se sig i spegeln och vilja förändra invanda mönster och föreställningar till något mer hållbart, beständigt och hoppfullt men som i stunden är okänt, odefinierat och svävande.

 

I ”Lgh 2302” löses rum, objekt och former upp; forcerat, organiskt och naturligt. Material som plast och keramik spelar motsägelsefullt mot sin egen uppbyggnad och gestaltning samtidigt som mobilskulpturer balanserar artefakter och vaggar växter och lera in i en oförutsägbar och nära framtid.

Posted by Hamnmagasinet-Hanna in Tidigare