Tidigare

Jana Duskova och Tomas Navratil – Ingenting

Jana Duskova och Tomas Navratil - Ingenting

I utställningen ”Ingenting” gör konstnärsparet Jana Duskova och Tomas Navratil publiken till medskapare. Som besökare får vi möjlighet att lämna vårt eget avtryck kvar i utställningsrummet i form av tankar, ord eller kanske en bild, skrivna på ett fönster. Konstnärerna skriver själva om utställningen:

Vår utställning ”Ingenting” fokuserar på mänskliga relationer och social interaktion. Den är lika mycket vår aktivitet som publikens, där gemensam nämnare är INGENTING. Här tänker vi på offentliga toaletter och den lusten man har att dela med sig av sina tankar på väggarna.

Vi arbetar med material som inte har något värde, däremot historia. Verken balanserar mellan förädling och förfall, utmanar den gräns som dragits mellan åtråvärda och avvisade objekt.

Ofta säger man att konst ska vara personlig men inte privat. Vi kan inte se att den gränsen är så viktig. Arbetet med det privata är någonting som sedan kan leda till det allmängiltiga.

Jana Duskova är utbildad bl.a. på Kungliga Konsthögskolan (Stockholm) och Konsthögskolan Valand (Göteborg). Tomas Navratil är utbildad på Musikhögskolan i Göteborg.

Posted by Hamnmagasinet-Hanna in Tidigare

Ingrid Ehn – Tillbakablick

Ingrid Ehn - Tillbakablick

Ingrid Ehn, född 1935 i Varberg, gör nu en retrospektiv separatutställning i Hamnmagasinet. I utställningen, med titeln ”Tillbakablick”, får vi se måleri och grafik från ett konstnärskap som sträcker sig över fyrtio år.

Ehn är utbildad på Högskolan för design och konsthantverk (HDK) i Göteborg, som då kallades för Slöjdföreningens skola. Där väcktes hennes lust till att måla. Om inspirationen till sitt måleri berättar hon själv:

Naturen är nästan alltid min starkaste inspirationskälla; den inspiration som gör att jag ”kommer igång”. Men det är sällan det storslagna landskapet som lockar. Oftare då detaljer, en spegling i vattnet, en spricka i klippan, ett oavdukat frukostbord. Inte så ofta människor, men tecken på mänsklig verksamhet, som om människan just gått ur bilden, en kvarglömd dockvagn, en lämnad cykel, en yxa just islagen i huggkubben. Genom att varje motiv är ett ”engångsmotiv” blir varje målning speciell, präglad av sin färgskala, sitt uttryckssätt. Jag är medveten om att målningarna inte alltid ger det intryck av snits eller professionell skolning, som många eftersträvar. Det jag eftersträvar är direkthet mellan öga och hand utan snegling mot samtida ismer eller maner.

Ingrid Ehn har tidigare ställt ut separat i Karlstad, Västerås och Varberg. Hon har även medverkat i flertalet grupputställningar och juryvalda utställningar såsom Hallandskonstnärernas salong och Liljevalchs vårsalong i Stockholm. Ehn har också varit medlem i Varbergs konstklubb i fyrtio år.

Posted by Hamnmagasinet-Hanna in Tidigare

Henrik Stenberg – In the House

Henrik Stenberg - IN THE HOUSE

"I min konst bearbetar jag ofta olika stilar, ideal och idéer nu och genom tiderna och belyser med en humoristisk ingång hur dessa skiftar mellan olika tider, platser och sammanhang. Jag leker med uttryck och fenomen, inte minst som ett medel att själv förstå min omvärld. Många gånger utgör målningarna ett slags scener där figurer möts och interagerar och där olika berättelser skapas. Jag improviserar gärna och tycker om att bli överraskad under arbetets gång. Det oväntade och surrealistiska har sin plats liksom en tillskruvad vardaglighet.?

Utställningen In the house kretsar kring hus- exteriörer och interiörer, och människor som samspelar med varandra och med husen. Utställningslokalens två sektioner har olika karaktär. I den ena delen kan vi se människor som trängs, umgås och interagerar i ett slags offentliga lokaler. Färgskalan är onaturlig men atmosfärskapande. Stämningslägen stångas med varandra och det är kanske inte helt klart om det man ser är lustfyllt eller obehagligt eller både och. I den andra delen ser vi olika exteriörer av hus och människor och djur som samlas. Husen är som individer i sig och påverkar vad som sker i bilden. Färgskalan är här dovare och en del bilder har ett dramatiskt anslag. Jag återkommer till det komiska i människans vilja att briljera och visa upp och till vår ständiga förmåga att skapa nya normer och ramverk, men också till det rent absurda."

Länkar:

Henrik Stenbergs hemsida

Posted by Hamnmagasinet-Hanna in Tidigare