För utställare

Ansvarig för Galleri Hamnmagasinet är den konstnärliga ledaren i Varbergs kommun. En referensgrupp bestående av den konstnärliga ledaren, representanter för Kultur i Halland och KKV Varberg väljer och beslutar om vilka utställningar som ska visas.

I Galleri Hamnmagasinet arrangeras utställningar med lokala och regionala konstnärer såväl som konsthantverk och hemslöjd. Utställningsprogrammet läggs fast för ett kalenderår åt gången. Utställningsperioderna varar i cirka 7 veckor och något längre under sommaren.

Referensgruppen söker själv upp konstnärer och utställningar för att aktivt sätta ihop utställningar utifrån egna teman eller frågeställningar. Det är därför inte möjligt att ansöka om utställning, dock kan man skicka in material för information till adressen nedan. Insänt material returneras ej.

För mer information kontakta Camilla Påhlsson, konstnärlig ledare.
Telefon: 070 – 949 32 07
E-post: camilla.pahlsson@varberg.se
Postadress: Kulturavdelningen, Drottninggatan 8, 432 45 Varberg

Planritning över lokalen